Velkommen til Søften Forsamlingshus hjemmeside – vi er hele byens hus


Søften forsamlingshus ligger placeret centralt i Søften, med busrute 200 lige til døren, og huset rummer mulighed for anvendelse til såvel fester, møder og andre aktiviteter.

Borgerne i Søften har haft et forsamlingshus i mere end 100 år.

Med to forskellige beliggenheder, mange forskellige navne og funktioner har Forsamlingshuset gennemgået en stor forvandling. Fra afholdshjem til kro.

Der hvor smeden i Søften har værksted og bolig i dag, lå det første “Søften Forsamlingshus og afholdshjem” på et stykke af præstegårdens jord. Det blev indviet i december 1901 og var i mange år rammerne om den stærke afholdsforening i Søften.

Man havde brug for mere plads, så det tidligere forsamlingshus blev solgt til smeden, som fortsat driver sin virksomhed i dette hus. Det nuværende hus blev bygget i 1941 ved hjælp af frivillig arbejdskraft og midler doneret af byens daværende befolkning.

Siden Forsamlingshuset blev bygget, der har det været til glæde og gavn for byens borgere.

Bestyrelsen finder det vigtigt, at så mange Søften borgere som muligt fortsat bakker op om huset, så vi derved kan sikre dets fortsatte eksistens.

Så støt med et medlemskab, via Mobile Pay på telefon 75538

Husk at skrive din adresse som reference i kommentarfeltet, så vi ved, hvem der har betalt.

Et personligt medlemskab koster 100,- og for en hel hustand er det 200,-

Fejl i årets folder om medlemkontingent.

I marts måned har alle husstande i Søften modtaget den årlige folder fra Søften Forsamlingshus omkring medlemskontingent. I folderen har vi skrevet om den store donation vi har fået fra vejlauget på Æbleparken, Gråstenvej, Dyreparken, Rensdyrvej, Rådyrvej og Hjortevej.

I folderen er der desværre indsneget sig en fejl, fordi vi skriver at donationen er kommet fra Søften Grundejerforenings Vejfond. Det er ikke tilfældet, det er fra vejlauet fra Æbleparken, Gråstenvej, Dyreparken, Rensdyrvej, Rådyrvej og Hjortevej, at vi har fået det store beløb.

Vi er rigtigt kede af fejlen i folderen, men vi er stadigvæk meget taknemmelige over den store donation til Søften Forsamlinghus – byens hus.

Fejl i folder - Søften Forsamlingshus
bannerdanseskolen
bannerrevyen